Optie uitleg

 
Optie
Een optie is een recht om tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een afgesproken periode een bepaald goed te kopen of te verkopen. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een huis: wie een koopoptie neemt op een huis heeft dat huis in feite nog niet gekocht, maar verzekert zich al wel voor een veelal korte periode van de mogelijkheid om te kopen. Voor dit recht betaalt de optiekoper in de financiŽle markten een bedrag aan degene die het recht verleent. Degene die de optie koopt verleent zichzelf het recht om te kopen bij een call optie en te verkopen bij een put optie. Ook kan een belegger opties schrijven en heeft dan de plicht om bij een call optie de aandelen te leveren en bij een put de aandelen te kopen. Dus eigenlijk het omgedraaide van het kopen van opties. Het gaat dus hoofdzakelijk om rechten en plichten voor degene die in opties handeld. Een optie is overigens een derivaat wat dus inhou dat de waarde afhangt van meerdere factoren zoals tijd beweeglijkheid en de rente.

Looptijd

De looptijd variert van een week t/m 5 jaar in Nederland. In andere landen kan de looptijd nog langer zijn, zoals in Amerika.

waardebepaling optie

De optie wordt bepaald aan de hand van:
 • looptijd, hoe langer de optie duurt, hoe meer kans er is op veel waardevermeerdering van de onderliggende aandelen, dus bij de zelfde uitoefenprijs(die vooraf vaststaat) zal de langerdurende optie meer waarde vertonen.
 • Uitoefenprijs, als de uitoefenprijs de werkerlijke waarde van de aandelen nadert is er meer kans op uitoefenen, dus zal de waarde ook relatief meer zijn.
 • volatiliteit, des te meer de koers van het aandeel fluctueert des te hoger de prijs van de optie. De beta, otewel de koers ten opzicht van de AEX bv. is dan belangrijk. Dus als het aandeel t.o.v. de AEX meer toeneemt dan de AEX of afneemt zal de optiepremie die betaald moet worden hoger zijn.
 • Dividend, dus des te meer dividend wordt uitegekeerd des te meer de optie zal fluctueren. Zeker als de call wordt gekocht, zal de optie minder waard worden of juist meer.

  Een optie heeft een intrinsieke waarde wanneer de beurskoers boven de uitoefenprijs ligt bij een call-optie of wanneer de beurskoers onder de uitoefenprijs ligt bij een put-optie. In de grafiek hiernaast: bij een uitoefenprijs van 20 euro heeft de optie een intrinsieke waarde vanaf die 20 euro. Het resultaat is echter tot 24 euro nog negatief, omdat de optiepremie 4 euro is. Deze 4 euro wordt ook wel aangeduid als de tijdswaarde van de onderliggende optie. Maar omdat de premie al betaald is, zal de optie vanaf deze koers wel uitgeoefend worden, tot 24 euro om het verlies te beperken, en pas boven 24 euro om de winst te incasseren. Voor de verhouding tussen de intrinsieke waarde en de koers van de onderliggende waarde worden een drietal termen gebruikt:

 • in-the-money:
 • De optie heeft intrinsieke waarde, de koers ligt boven de uitoefenprijs (call-optie). is het verschil groot, dan is de optie deep-in-the-money.
 • at-the-money:
 • De beurskoers is exact gelijk aan de uitoefenprijs
 • out-of-the-money:
 • De optie heeft geen intrinsieke waarde, de koers ligt bij een call-optie onder de uitoefenprijs.

  Risico

  Het risico bij het kopen van opties is natuurlijk groter dan bij aandelen omdat u de gehele inleg kan kwijtraken, wat bij aandelen minder snel gebeurt. Ook het schrijven van ongedekte opties is het bij een call-optie in theorie het verlies ongelimiteerd, maar in praktijk is het meestal fors bij bv een overname van het bedrijf. Bij een put optie ongedekt schrijven moet er altijd een margin(meestal 70%) aan geld opzij gelegd worden. Hier is het verlies dus max de koers van het aandeel x 100 per contact. Het voordeel van opties en zijn strategien is dat met een beperkte inleg veel rendement en geld verdiend kan worden. Ook bij het schrijven van gedekte call-opties kan een leuk extra rendement opleveren.

  Voor optiestrategien klik hier: Optiestrategien
  Om opties te kopen of te verkopen klik hier: Opties kopen en schrijven